Trang chủ   VĂN THƯ LƯU TRỮ - THÔNG TIN THƯ VIỆN  Học chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ,hành chính văn phòng tại Nha Trang

Học chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ,hành chính văn phòng tại Nha Trang

Hiện nay, công tác văn thư tại các trường học, bệnh viện cũng như các doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng, do đó việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức là điều hết sức cần thiết.

Việc tham gia khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ không chỉ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ mà còn là điều kiện bắt buộc đối với người có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức  ngạch
văn thư, văn thư Trung cấp.

 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH
VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
 (Theo thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư)
 
1. Đối tượng:
Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan..
- Tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên chức văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức.

2.  Mục đích của lớp học:
 Đào tạo theo Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư
- Giúp các học viên nắm được đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Nhà nước về công tác văn thư; bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Sau khóa học, anh chị có thể nắm vững được thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, soạn thảo được các văn bản hành chính thông thường, văn bản Đảng, văn bản công đoàn…Được giảng viên hướng dẫn cách dùng ngôn từ trong soạn thảo văn vản,kiểm tra và có thể tham mưu tư vấn cho lãnh đạo cơ quan về công tác soạn thảo văn bản cũng như công tác văn thư.

 
 

3. Thời gian học : 
-  Khóa chủ nhật:  Sáng 8h-11h30 / Chiều 13h30-16h 
-  Khóa tối 2 4 6 : học 18h-20h30 
+ Khai giảng: thường xuyên khai giảng các lớp

4. Nội dung tổng quan về chương trình nghiệp vụ hành chính văn thư.

 
- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (hành chính, đảng, công đoàn, đoàn thanh niên,v.v.)

 - Quy trình soạn thảo văn bản và ngôn ngữ hành chính,lập hồ sơ hiện hành

 - Soạn thảo và thực hành các loại văn bản hành chính thông thường ( công văn, quyết định, tờ trình, báo cáo, biên bản, thông báo, hợp đồng,v.v.)

- Kỹ năng sử dụng email chuyên nghiệp

- Quản lý và giải quyết văn bản đi – đến, quản lý sử dụng con dấu

- Quản lý văn bản đến và đi ( thủ công, trong môi trường mạng),

- Ứng dụng CNTT và viễn thông quản trị tài liệu số trên môi trường mạng

- Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ,lưu kho

- Thu thập và bổ sung tài liệu, xác định giá trị tài liệu lưu trữ

- Công tác lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị XH

- Kỹ năng nghe nói, thuyết trình, thuyết phục tổ chức hội nghị , hội thảo


 

5. HỌC PHÍ: 2.500.000đ/học viên 
 
ĐỊA ĐIỂM HỌC TẠI HÀ NỘI, TP HCM, NHA TRANG, ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TỈNH (LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT)
HOTLINE - 
0978 868624 (Zalo/ Phòng tư vấn tuyển sinh)
            

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC