Trang chủ   Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI NHA TRANG THÁNG 09/2018
 
 
STT Chương trình học Ngày Khai giảng Học phí Ghi chú
KG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
1 Nghiệp vụ sư phạm TCCN 17/09//2018
19/09/2018
2.800.000 Tối T2,4,6
Ngày T7- CN
2 Nghiệp vụ sư phạm CĐ - ĐH  
18/09/2018
 
3.500.000
Ngày T7- CN
3 Nghiệp vụ sư phạm Sơ cấp Nghề
Nghiệp vụ sư phạm TC –CĐ Nghề
25/09/2018 2.500.000
2.800.000
Ngày T7 - CN
4 Nghiệp vụ giáo dục Mầm non 04/09/2018 3.200.000
Ngày CN
5 Nghiệp vụ bảo mẫu 25/09/2018 2.500.000 Tối T2,4,6 or
Ngày T7- CN
6 Nghiệp vụ cấp dưỡng trường học 24/09/2018 2.500.000 Ngày T7- CN
7 Nghiệp vụ quản lý trường mầm non 10/09/2018  3.500.000 Ngày T7- CN
8 Quản lý hành chính nhà nước-Giáo dục 25/09/2018 1.500.000 Ngày T7- CN
9 Nghiệp vụ quản lý giáo dục 25/09/2018 3.500.000 Ngày T7- CN
10 Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên 25/09/2018 3.500.000
Ngày T7- CN
11 Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính 25/09/2018 4.000.000
Ngày T7- CN
 
KG CÁC LỚP VĂN THƯ – THƯ KÝ –THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
12 Văn thư lưu trữ - soạn thảo văn bản 20/09/2018 2.500.000 Lớp tối hoặc
Ngày CN
13 Thông tin thư viện 09/08/2018 2.000.000  
Chủ nhật
 
14 Thư ký văn phòng 20/09/2018 2.000.000 Tối hoặc Ngày CN
15 Thiết bị trường học 28/09/2018 3.500.000 Bậc TH, THCS
Bậc THPT
KG CÁC LỚP DU LỊCH – NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN
16 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 

12/09/2018
21/09/2018

 
1.900.000
2.500.000
3.300.000
1 tháng
2 tháng
3 tháng
17 Nghiệp vụ Buồng- Phòng KS 04/09/2018
19/09/2018
3.000.000 Tối T3, T5
Ngày CN
18 Nghiệp vụ Lễ tân  04/09/2018
19/09/2018
3.000.000  Tối T3, T5
Ngày CN
19 Nghiệp vụ xoa bóp bấm huyệt trị liệu 18/08/2018 4.500.000
Ngày CN
20 Nghiệp vụ quản trị nhà hàng- khách sạn 04/09/2018
19/09/2018
3.500.000 Tối T3, T5
Ngày CN
21 Khóa học cắm hoa nghệ thuật 18/09/2018 3.500.000 Đã bao gồm nguyên vật liệu
22 Khóa học cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật liên hệ 1.500.000 12 buổi (chưa bao gồm NVL)
KG CÁC LỚP KẾ TOÁN – KHAI HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU
23 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 25/08/2018 2.000.000  T7- CN
24 Kế toán trưởng Doanh Nghiệp 26/08/2018
 
1.800.000 T7 - CN
25 Kế toán tổng hợp 16/08/2018 1.200.000 Tối 2,4,6
T7- CN
26 Kế toán ngân hàng 28/08/2018 1.000.000 Tối 2,4,6
T7- CN
27 Nghiệp vụ khai hải quan điện tử 28/08/2018 4.000.000 Tối 2,4,6
T7- CN
28 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 26/08/2018 2.000.000 Tối 2,4,6
T7- CN
 
KG CÁC LỚP AN TOÀN LĐ – XÂY DỰNG
29 Lớp huấn luyện an toàn lao động lẻ
13/08/2018
20/09/2018
28/09/2018
1.000.000 Học T7 hoặc CN
34  Đào tạo giảng viên an toàn Liên hệ 4.500.000 T7- CN
35 Khóa học 5S Liên hệ 800.000 Học T7 hoặc CN
36 Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản Liên hệ 800.000 T7 - CN
37 NV Quản trị Kho Hàng Liên hệ 1.500.000 CN
38 NV chỉ huy trưởng công trình Liên hệ 1.100.000 Học T7 hoặc CN
39 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Liên hệ 1.300.000 Học T7 hoặc CN