Trang chủ   VĂN THƯ LƯU TRỮ - THÔNG TIN THƯ VIỆN  Lớp văn thư lưu trữ- hành chính văn phòng tại Nha trang

Lớp văn thư lưu trữ- hành chính văn phòng tại Nha trang

Bạn muốn tham gia khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng?

Bạn muốn bổ sung kiến thức kĩ năng nghiệp vụ văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng?

Vui lòng liên hệ trung tâm đào tạo nghiệp vụ để được tư vấn và đăng kí tham gia LỚP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ -  HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng.

                                                          

 

1.Đi tượng: là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên chức văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức.

2.Mc đích ca lp hc:

- Giúp các học viên nắm được đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Nhà nước về công tác văn thư; bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Sau khóa học, học viên nắm được các kiến thức cơ bản của công tác văn thư cũng như thực hiện tốt các công việc của công tác Văn thư

3.Thời gian học: Khóa chủ nhật – học cả ngày (Lưu ý: Thi gian hc các chi nhánh có th khác nhau)

Nội dung sơ lược:

- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (hành chính, đảng, công đoàn, đoàn thanh niên,v.v.)
 - Quy trình soạn thảo văn bản và ngôn ngữ hành chính,lập hồ sơ hiện hành
 - Soạn thảo và thực hành các loại văn bản hành chính thông thường ( công văn, quyết định, tờ trình, báo cáo, biên bản, thông báo, hợp đồng,v.v.)
- Kỹ năng sử dụng email chuyên nghiệp
- Quản lý và giải quyết văn bản đi – đến, quản lý sử dụng con dấu
- Quản lý văn bản đến và đi ( thủ công, trong môi trường mạng),
- Ứng dụng CNTT và viễn thông quản trị tài liệu số trên môi trường mạng
- Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ,lưu kho
- Thu thập và bổ sung tài liệu, xác định giá trị tài liệu lưu trữ
- Công tác lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị XH
- Kỹ năng nghe nói, thuyết trình, thuyết phục tổ chức hội nghị , hội thảo

4.Học phí và địa điểm học:
        3.500.000đ/khóa học/học viên/giảm học phí khi đăng ký nhóm

 5.Địa điểm :
Tại Nha Trang: Số 33, Đường B1 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung( Đối diện siêu thị BigC Nha Trang)

6.Giảng viên: là các chuyên gia, giảng viên cao cấp của các Trường và Học viện.

8.Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Hotline: 0981 8686 12 (Ms.Luyến )
Email  :  kimluyen@giaoducvietnam.edu.vn



 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC