Trang chủ   NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON  Đào tạo Chứng chỉ Quản lý trường Mầm Non tại Nha Trang

Đào tạo Chứng chỉ Quản lý trường Mầm Non tại Nha Trang

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON
Kính gửi :
- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

-  Phòng giáo dục mầm non
-  Các phòng GD các huyện, quận, thành phố

Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nguồn đang công tác tại các cơ sở mầm  non trên toàn quốc.
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam phối kết hợp với trường Đại học sư phạm HN 2 thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Là cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố.

- Là cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non và nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.

- Những đối tượng học viên khác có nhu cầu.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : (Theo chương trình ban hành tại quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012)

-          Xã hội hóa giáo dục mầm non     
-          Tổ chức và quản lý chăm sóc sức khỏe
-          Tâm lý học quản lý chăm sóc sức khỏe
-          Quản lý giáo dục mầm non và giới thiệu văn bản liên quan đến Quản lý giáo dục mầm non.
-          Kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng Giáo Dục
-          Tổ chức thực hiện chương trình
-          Kỹ năng của người quản lý trường MN
-          Tham quan, dự giờ trường MN
-          Viết, nộp, thu hoạch


TỔNG THỜI LƯỢNG: 300 tiết

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được trường Đại Học sư phạm HN 2 cấp  chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non.

III. HỌC PHÍ: 3.500.000đ/học viên/khóa

IV. HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu của trường)

2. Bằng Tốt nghiệp phô tô công chứng, Chứng minh thư  photo, 02 ảnh 3x4.

V. THỜI GIAN: 02 tháng


 
Phòng tuyển sinh chi nhánh TP. Nha Trang
Đ/C: Số 33 đường B1 Khu đô Thị Vĩnh Điềm Trung, Phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang 
Tel: 
0978 868624


khóa học quản lý mầm non tại nha trang, lớp học chứng chỉ quản lý mầm non tại nha trang, đào tạo chứng chỉ quản lý mầm non tại nha trang, quản lý mầm non