Trang chủ   ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  Học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

  Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp là điều kiệm bắt buộc của kế toán viên muốn làm kế toán trưởng trong cơ Quan, tổ chức hành chính nhà nước. Đăng ký ngay khóa học để được hưởng nhiều ưu đãi. Hỗ trợ cho học viên ở các tỉnh xa
– Căn cứ Thông tư số 163/1013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của bộ tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
– Căn cứ thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính.
– Căn cứ Nghị định 129/2004/NĐ-CP (Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị phải có kế toán trưởng. Người muốn được thuê, bổ nhiệm làm kế toán trưởng bắt buộc phải có chứng chỉ kế toán trưởng)
– Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáp ứng như cầu học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp trên toàn Quốc. Viện Giáo dục xây dựng Việt Nam xin thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp trên toàn Quốc như sau.
  1. Nội dung khóa học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
 – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
+ Chuyên đề 1:   Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:
+ Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Ôn tập và thi Phần I:
 
II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:
2.Giảng viên khóa học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Là các giảng viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng, học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp của Học viện Tài chính – Bộ Tài Chính.
3.Chứng chỉ khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp  Kết thúc khoá học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính do Học viện Tài chính cấp (chứng chỉ kế toán trưởng có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).
4. Kinh phí đào tạo khóa học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
– Kế toán hành chính sự nghiệp 3.000.000đ /01 học viên.
– Nhận đào tạo theo hợp đồng của doanh nghiệp.
5. Khai giảng khóa học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Liên tục khai giảng khóa học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp trên toàn quốc (Liên hệ Ms. Đài 0981 86 86 25  để biết lịch học của từng tỉnh thành cụ thể 24/7)
6. Địa điểm học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp-CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM- CN NHA TRANG 
Add: Số 33, Đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: MS ĐÀI 0981868625
Email: trangdai@giaoducvietnam.edu.vn
                                                             -Tại các tỉnh thành khác: Học tại trường chính trị tỉnh sở tại.
+ Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Phan Rang- Ninh Thuận
+ Đào tạo kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Phan Rang- Ninh Thuận
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Tuy Hòa- Phú Yên
Đào tạo kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Tuy Hòa- Phú Yên
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Đà Lạt- Lâm Đồng
+ Đào tạo kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Đà Lạt- Lâm Đồng
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
+Đào tạo kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Phan Rang- Ninh Thuận
Đào tạo kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Phan Rang- Ninh Thuận
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Tuy Hòa- Phú Yên
Đào tạo kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Tuy Hòa- Phú Yên
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Đà Lạt- Lâm Đồng
Đào tạo kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Đà Lạt- Lâm Đồng
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
+Đào tạo kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Nha Trang
+ Đào tạo kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Nha Trang
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Nha Trang 
+Đào tạo kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Nha Trang
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Nha Trang
Đào tạo kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Nha Trang
+Cấp chứng chỉ kế toán  trưởng Hành Chính Sự Nghiệp tại Nha Trang 
+Đào tạo kế toán  trưởng doanh nghiệp tại Nha Trang

 

tuyển sinh lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

học kế toán hành chính sự nghiệp tại nha trang

khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

học kế toán hành chính sự nghiệp online

chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp

chứng chỉ kế toán trưởng của bộ tài chính

chứng chỉ kế toán trưởng hcsn

lớp dạy kế toán hành chính sự nghiệp

 
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC