Trang chủ   THỜI KHÓA BIỂU  Lịch học Nghiệp vụ Khách Sạn TỐI T3 -T5

Lịch học Nghiệp vụ Khách Sạn TỐI T3 -T5

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN - BUỒNG PHÒNG - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI NHA TRANG
LỚP TỐI THỨ 3, 5 TỪ 18H -20H30

FB: Lớp học nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn tại Nha trang

 
           
STT                             NỘI DUNG HỌC THỜI LƯỢNG BUỔI NGÀY HỌC GIÁO VIÊN
1
Tổng quan du lịch 
 
2 buổi 16/02/2017
 21/02/2017
Mr. Lâm
 
2 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong kinh doanh, du lịch & khách sạn 2 buổi
23/02/2017
28/02/2017

 
Ms Giang
 
3 Nghiệp vụ buồng 2 buổi
02/03/2017
07/03/2017

 
Mr. Lâm
 
4 Nghiệp vụ buồng 2 buổi  
14/03/2017
16/03/2017

 
5
Nghiệp vụ lễ tân (tổng quan, phân loại, vai trò, trách nhiệm nv lễ tân)
 
1 buổi 23/03/2017 Mr. Phúc
 
6
Nghiệp vụ lễ tân ( check in , check out, nghiệp vụ thanh toán và bàn giao ca)  
 
2 buổi 28/03/2017
30/03/2017
7
Nghiệp vụ lễ tân (xử lý các tình huống, các nghiệp vụ khác trong lễ tân)
 
2 buổi 04/04/2017
 06/04/2017
8
Thi nghiệp vụ lễ tân khách sạn
 
1 buổi 11/04/2017
9 Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khách sạn 2 buổi
13/04/2017
18/04/2017

 
Ms Giang
 
10 Quản trị nguồn nhân lực 3 buổi
20/04/2017
 25/04/2017
27/04/2017

 
Ms. Kim Anh
 
11 Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch - khách sạn 3 buổi
02/05/2017
 04/05/2017
09/05/2017

 
Mr. Phúc
 
12
THI KẾT THÚC KHÓA HỌC
 
1 buổi 11/05/2017  
  TỔNG 23 buổi