Trang chủ   THỜI KHÓA BIỂU  LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU K1

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU K1

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Thời gian học: Tối 3 -5 hàng tuần, 18h - 20h30
Khai giảng: 07/03/2017
Địa điểm học: 33 B1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang


 
TT
                 HỌC PHẦN
 
Số buổi             Thời gian
1
Chuyên đề 1: Hợp đồng ngoại thương
 
3 Khai giảng vào ngày 07/03/2017, 09/03/2017, 14/03/2017
2  
Chuyên đề 2 :Thanh toán quốc tế

 
2 16/03/2017, 21/03/2017
3  
Chuyên đề 3: Giao nhận vận tải

 
2 23/03/2017, 04/04/2017
4
Chuyên đề 4: Nghiệp vụ thủ tục hải quan
 
3 28/03/2017, 30/03/2017, 06/04/2017
TỔNG 10