Trang chủ   THỜI KHÓA BIỂU  LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K1

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K1

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NVSP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 01
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM TẠI NHA TRANG
Thời gian học: Sáng 8h-11h; Chiều 14h -17h00.
Mọi chi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0978 86 86 72 (Ms. tuyết) - 0981 86 86 21 (Ms. My) - 0981 86 86 25 (Mr. Trọng)

 
STT Học phần Số buổi Thời gian Giảng viên Ghi chú
01 Ứng dụng CNTT trong dạy học 02 Thứ 7 (09/07) Ths. Dương Trung Thu  
CN ngày 10/7 nghỉ
03 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
 
02 Thứ 7(16/07) Ths.Vũ Văn Hưởng  
CN ngày 17/7 nghỉ
Ngày 23,24/7 nghỉ
02 Sử Dụng phương tiện & Công nghệ  Thông tin trong  dạy học
 
02  
Thứ 7 (30/07)
 
Ths. Tạ Văn Thành  
04 Phương pháp và kỹ năng dạy học
 
04 Chủ nhật  (31/07)
Thứ 7 (06/08)
Ths. Dương Trung Thu  
Chủ nhật ngày 07/8 nghỉ  
05 Giáo dục học nghề nghiệp 04 Thứ 7(13/08)
 Chủ Nhật  (14/08)
 

Ths.Vũ Văn Hưởng


Dương Trung Thu
 
06 Thực tập sư phạm 02 20/8
07 Tổ chức và quản lý quá trình dạy học 02 27/8 Ths.Vũ Văn Hưởng  
NGHỈ LẼ NGÀY 02/9-> 04/9
08 Giao tiếp  ứng xử sư phạm 02 10/9 GV Hà Nội  
09 Tâm lý Sư phạm 02 11/9 GV Hà Nội  
 
TỔNG: 22 BUỔI