Trang chủ   CHIA SẺ KIẾN THỨC  HẠN MỨC TỐI ĐA VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI

HẠN MỨC TỐI ĐA VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI

HẠN MỨC TỐI ĐA VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI
Theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 22/05/2018 và có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.
Theo điều 6 tại Nghị định này quy định về “Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại” mà các Doanh nghiệp Thương mại cần lưu ý như sau:


1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.
2. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây:
    • Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;
    • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
5. Chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại Khoản 4 Điều này gồm:
    • Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;
    • Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:
      – Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;
      – Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

*) Lưu ý: Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cũng được quy định tại Nghị định này như sau:
    – Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.
    – Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
    – Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:
      + Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;
      + Hàng thực phẩm tươi sống;
      + Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
=> Ngoài việc quy định giá trần khuyến mại, Nghị định 81/2018/NĐ-CP còn quy định rõ các hình thức bán hàng khuyến mại nhằm tăng doanh số kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng như hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến hoạt động này.

được cấp chứng chỉ kế toán do HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Cấp theo quy định của Bộ  Tài Chính
 Địa điểm học đăng ký học kế toán:
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM- CN NHA TRANG 
Add: Số 33, Đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: MS ĐÀI 0981868625
Email: trangdai@giaoducvietnam.edu.vn
-Tại các tỉnh thành khác: Học tại trường chính trị tỉnh sở tại.
+ Đào tạo kế toán thực hành thực tế tại  Nha Trang
+ Học kế toán  thực  hành thực tế tại Nha Trang
kế toán cho người mới bắt đầu tai nha trang
giáo trình kế toán cho người mới bắt đầu
kế toán cho người chưa biết gì
học kế toán bắt đầu từ đâu
học kế toán online miễn phí
tài liệu tự học kế toán
Học kế toán cho người mới bắt đầu
học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất nha trang
học kế toán tổng hợp tại hà nội
khóa học kế toán tổng hợp Đào tạo kế toán tại nha trang
học kế toán tổng hợp tại nha trang
học kế toán thực tế
học kế toán ở đâu tốt nhất
Đào tạo kế toán tại nha trang
Học kế toán cấp tốc tại Nha Trang
Dạy thực hành kế toán thực tế tại Nha Trang
Học phần mềm kế toán tại Nha Trang
Trung tâm đào tạo kế toán tại Nha Trang
Học nghề kế toán tại Nha Trang