Trang chủ   TIN TỨC  DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI LỚP NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN K1

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI LỚP NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN K1

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI ĐỢT THÁNG 9 /2016 LỚP NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN K1
 
TT Mã HV Họ tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh ĐK dự thi Chuyên ngành    
1 4040050 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 12/08/1993 Đắk Lắk ĐỦ ĐK THI QTKS    
2 4040035 Phạm Thân Thụy Thảo Nữ 18/05/1976 Khánh Hòa ĐỦ ĐK THI QTKS    
3 4040047 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 05/05/1997 Khánh Hòa ĐỦ ĐK THI QTKS    
4 4039030 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 04/02/1995 Quãng Ngãi ĐỦ ĐK THI QTKS    
5 4039032 Nguyễn Quốc Vương Nam 04/06/1987 Khánh Hòa ĐỦ ĐK THI QTKS    
6 4039034 Nguyễn Văn Chiến Nam 16/06/1990 Phú Yên ĐỦ ĐK THI QTKS    
7 4039061 Đinh Khánh Linh Nữ 28-06-89 Hải Phòng ĐỦ ĐK THI QTKS    
8 4039097 Cao Hồng Loan Nữ 02-09-86 Đắk Lắk ĐỦ ĐK THI QTKS    

 
                 
DS này có      8     học viên đủ ĐK thi              
            Cán bộ quản lý lớp    
            (Ký ghi rõ họ tên)