Trang chủ     BẢNG ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY LẦN THỨ 12

BẢNG ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY LẦN THỨ 12

BẢNG HỌC PHÍ MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY LẦN THỨ 12

Mọi thông tin chi tiết về khóa học và mức ưu đãi học phí vui lòng liên hệ: 094 68 68 935 - 0978 86 86 72
 
           
TT Tên Chương trình Học phí Tại Nha Trang Học phí sau khi giảm Đơn vị cấp chứng chỉ
Thời lượng học
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN        
1 Văn thư lưu trữ             2,200,000   1,760,000 Trường TC Công Nghệ
Hà Nội
2 tháng
2 Thư ký văn phòng             1,800,000   1,440,000 1 tháng
3 Thông tin thư viện             1,500,000   1,200,000 1 tháng
4 Hướng dẫn du lịch - 1T             1,900,000   1,520,000 1 tháng
5 Hướng dẫn du lịch - 2T             2,500,000   2,000,000 2 tháng
6 Hướng dẫn du lịch - 3T             3,300,000   2,640,000 3 tháng
7 An toàn lao động: N1,4                800,000   640,000 GDVN 2 ngày
8 An toàn lao động: N2,3             1,000,000   800,000 3 ngày
9 Lớp Giảng viên An toàn             4,500,000   3,600,000 Cục AT 6 ngày
10 Nghiệp vụ Quản trị kho hàng             1,500,000   1,200,000 GDVN 2 ngày
11 Lớp ISO: Nhận thức, 5S             1,200,000   960,000 2 ngày
12 Lớp ISO: Đánh giá             1,800,000   1,440,000 4 ngày
13 Lớp Xoa bóp bấm huyệt             4,000,000   3,200,000   10 buổi

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
 
       
1 NVSP TCCN (Giáo viên)             2,500,000   2,000,000 ĐH SP1, SP2 1.5 tháng
2 NVSP CĐ-ĐH (Giảng viên)             3,000,000   2,400,000 1.5 tháng
3 NVSP Mầm Non             2,500,000   2,000,000 1.5 tháng
4 NVSP Nghề             3,000,000   2,400,000 1.5 tháng
5 NV Quản lý giáo dục             3,000,000   2,400,000 1.5 tháng
6 Bảo mẫu             2,500,000   2,000,000 3 ngày

CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
 
       
1 Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn             3,000,000                        2,400,000  CĐ Văn Lang Hà Nội 3 tháng
2 Nghiệp vụ Lưu trú             3,000,000                        2,400,000 3 tháng
3 Dịch vụ Nhà hàng             3,000,000                        2,400,000 3 tháng
4 Quản trị khách sạn             3,500,000                        2,800,000 3 tháng
5 Kỹ thuật chế biến món Ăn Hàn Quốc             4,000,000                        3,200,000  2 tháng 
6 Kỹ thuật chế biến Món ăn Chay             4,000,000                        3,200,000  2 tháng 
7 Cấp dưỡng             2,500,000                        2,000,000  2 tháng 
8 Lớp Cắm hoa               3,500,000                          2,800,000 10 buổi