Trang chủ   ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG  Cấp chứng nhận vệ sinh an toàn lao động tại Nha Trang

Cấp chứng nhận vệ sinh an toàn lao động tại Nha Trang

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Số:  /TBTS-GDVN                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
V/v: Mở lớp Huấn luyện Giảng viên an toàn lao động                                                                                                                   Hà Nội, ngày  tháng  năm 2017
                                 Huấn luyên vệ sinh an toàn lao động tại Nha Trang
 
Kính gửi :  BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG
 
Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
 
Căn cứ theo điều 7 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động TB&XH bắt buộc giảng giảng viên giảng dạy về An toàn vệ sinh lao động phải có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện  An toàn vệ sinh lao động do Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB&XH cấp.
 
Căn cứ theo Giấy chứng nhận số 313/ATLĐ-TTTTHL ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Cục An toàn lao động cấp cho Công ty CP Giáo dục Việt Nam về việc mở lớp Huấn luyện giảng viên ATLĐ, VSLĐ.
 
  Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ lao động TB&XH  Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG".
 
1. Đối tượng: Tất cả các giảng viên, cá nhân có nhu cầu tham gia giảng dạy chương trình Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phần kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và huấn luyện thực hành nhưng chưa có Giấy chứng nhận huấn luyện Giảng viên An toàn vệ sinh lao động thỏa mãn theo điều 7 – thông tư 27/2013 của BLĐTBXH.
 
2. Chứng nhận: Sau khi tham gia khóa học, học viên đạt yêu cầu sát hạch sẽ được cấp Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện ATLĐ do Cục An toàn lao động hoặc Giấy chứng nhận Giảng dạy Nhóm 4 do Công ty CP Giáo Dục Việt Nam.
 
3. Thời gian, địa điểm học:Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động tại  Nha Trang
 
 Thời gian: 6 ngày (Học các ngày trong tuần hoặc ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần)
 
Ngày khai giảng (Dự kiến):   
 
 Địa điểm học: Liên hệ
 
4. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, bản sao công chứng CMTND, Bằng tốt nghiệp đại học photo công chứng, giấy xác nhận thời gian công tác theo mẫu.
 
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học xin vui lòng gửi vào mail: trangdai@giaoducvietnam.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại
 0981 86 86 25 ( MS Đài)
 Các nội dung cụ thể khác, cơ sở đào tạo sẽ thông báo tiếp đến các đơn vị và cá nhân.
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM-CN NHA TRANG
 
Số 33, Đường B1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, P. Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động tại  Nha Trang
 
     0981 86 86 25 – MS ĐÀI 
Email: trangdai@giaoducvietnam.edu.vn