Trang chủ   KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGHỀ, TRUNG CẤP, CĐ NGHỀ

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGHỀ, TRUNG CẤP, CĐ NGHỀ

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGHỀ, TRUNG CẤP, CĐ NGHỀ

*Chương trình nghiệp vụ sư phạm nghề dành cho giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề.

**Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề cần được đào tạo cấp chứng chỉ SPDN.

***Khóa học sẽ được giáo viên trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội tham gia giảng dạy. Chất lượng đào tạo và giáo viên chuyển môn cao sẽ cung cấp cho học viên những chuyên môn sư phạm nghề tốt nhất. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ sư phạm nghề do trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội Cấp.

***NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Mẫu chứng chỉ:

   

HỒ SƠ: