Trang chủ   Lịch học Nghiệp vụ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Tối T2- 4 -6

Lịch học Nghiệp vụ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Tối T2- 4 -6

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
LỚP TỐI THỨ 2 – THỨ 4 – THỨ 6
Thời gian học: 18H30 - 21H

FB: CLB  Hướng dẫn viên du lịch Nha Trang - Đà Lạt


QUẢN LÝ LỚP:  
0978 868624

 
STT HỌC PHẦN SỐ LƯỢNG
BUỔI
THỜI GIAN
1 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 1 buổi 16/11/2016
2 Tổng quan du lịch 2 buổi 28/11/2016
30/11/2016
3 Lịch sử văn minh thế giới 2 buổi
15/12/2016
17/12/2016 
4 Lịch sử Việt Nam 2 buổi
09/12/2016
12/12/2016
5 THI KIỂM TRA 1 buổi 14/12/2016
6 NGHỈ HỌC 1 buổi 16/12/2016
7 Hệ thống chính trị & Các VBPL lien quan đến DL 2 buổi
19/12/2016
21/12/2016

 
8 Tâm lý nghệ thuật giao tiếp + Văn hóa ứng xử 3 buổi  28/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
9 Tuyến điểm du lịch  2 buổi 01/03/2017
03/03/2017
10 Địa lý kinh tế xã hội  2 buổi  05/02/2017
 06/03/2017

 
11 Quản trị kinh doanh lữ hành  2 buổi  08/03/2017
10/03/2017
12 Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch  7 buổi  
15/03/2017
17/03/2017
20/03/2017 (Nghỉ)
22/03/2017
24/03/2017 
27/03/2017
29/03/2017
31/03/2017

 
       


XEM DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TRONG THÁNG 03/2017.