Trang chủ   ĐÀO TẠO SƯ PHẠM GV- TCCN  Khóa học chứng chỉ sư phạm giảng viên ĐH - CĐ

Khóa học chứng chỉ sư phạm giảng viên ĐH - CĐ

𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓Â𝐌 𝐓𝐈Ế𝐏 𝐓Ụ𝐂 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐇Ồ 𝐒Ơ 𝐋Ớ𝐏 𝐇Ọ𝐂 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐒Ư 𝐏𝐇Ạ𝐌 𝐆𝐈Ả𝐍𝐆 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐃Ạ𝐘 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂-𝐂𝐀𝐎 ĐẲ𝐍𝐆:

THÔNG TIN KHÓA HỌC:
- Ngày khai giảng dự kiến: 09/05/2022.
- HỌC PHÍ: 2.250.000vnd/khóa.
- Ca học: ca tối thứ 2,4, 6 (tuần học 2 buổi tối).
• NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :
+ Yêu cầu: học viên cần có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.
+ Đối tượng:
- Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
- Người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm và nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng;
- Người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
- Học viên có nhu cầu giảng dạy tại các Trung tâm ngoại ngữ (tùy thuộc vào đơn vị tiếp nhận hồ sơ).
- Học viên cần chứng chỉ bổ sung hồ sơ và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
🏛️Địa chỉ: số 33-Đàm Quang Trung (đường B1 cũ) KĐT Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang.

Học chứng chỉ sư phạm giảng viên nha trang
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC